Hållbarhetsarbete
Arbetet med att uppnå hållbar utveckling i regionerna går långsamt. En anledning är att hållbarhetsarbetet hittills mest varit inriktat på att utveckla interna processer, snarare än åtgärder för konkreta effekter. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Enligt Johanna Tangnäs, som skrivit avhandlingen, hamnar de förslag som har med hållbarhetens effekter att göra ofta i skymundan.
Läs merMoa Hedström, doktorand vid Företagsforskarskolan. Foto: Sara-Lena Brännström
Den gröna omställningen
Hur påverkas samhällsplaneringen i en kommun vid etableringar av gröna megaprojekt? Det ska forskare vid Umeå universitet undersöka i samband med batteritillverkaren Northvolts etablering i Skellefteå kommun.
Läs mer


Den gröna omställningen
Den gröna omställningen leder inte till att jobb försvinner. Utmaningen blir istället att klara den ökade efterfrågan på grön kompetens. Något som märks i norra Sverige redan idag. Det visar en ny kunskapsöversikt från Tillväxtanalys.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merEU-valet 2024

Solenergi
Efter att i flera år sagt nej till solcellsparker på jordbruksmark, är en förändring i Länsstyrelsen Skånes inställning på gång. "Vi ska prioritera energiproduktion lite högre än vad vi har gjort tidigare. Den mark som finns tillgänglig räcker inte. Vi behöver ta jordbruksmark anspråk", säger miljöskyddsavdelningens chef Rima Dauod. Länsstyrelsen arbetar nu med att ta fram en uppdaterad vägledning för prövning av anläggningar för energiproduktion på jordbruksmark.
Läs merFörnybar emergi
Samtidigt som sol- och vindkraft är de mest klimatvänliga sätten att framställa energi på, så kan det bli mindre intressant för investerare att satsa i dem framöver. Orsaken: sol- och vindenergi skapar minuspriser på el..
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Biogas
Svensk biogasproduktion behöver femfaldigas till 2030. Och det enbart för att tillfredsställa industrins behov. Det menar det nystartade initiativet Industrins Biogaskommission, i vilka bland andra SSAB, Höganäs och Perstorp ingår.
Läs merTransport & Trafik
Förra året var 86 procent av de bilar som såldes i Norge elektriska – och om ett år försvinner alla fossila bilmodeller från marknaden. Norge är tveklöst en pionjär.
Läs mer


Läs mer


Läs merHélène Littke och Elisabetta Troglio på Ekologigruppen ansvarar för studien om hur kommuner arbetar med ekosystemtjänster. Foto: Jenny Hansen.
Naturvård & Mångfald
Det finns ett stort engagemang hos svenska kommuner när det gäller att arbeta med ekosystemtjänster. Det visar en ny studie från Ekologigruppen.
Läs mer.
Under 2023 har landets länsstyrelser genomfört våtmarksåtgärder på 2 937 hektar mark. Det visar ny samlad statistik från Länsstyrelsen i Gotlands län.
Läs mer.
Klimatpolitik
Hur ska Sverige klara att hålla de svenska växthusgas­utsläppen, utanför utsläppshandeln, inom EU:s ram på 270 miljoner ton koldioxid­ekvivalenter fram till 2030. Det finns i princip bara tre vägar att gå: höjda priser på fossila drivmedel, minskat virkesuttag eller en kombination av båda. Det skriver Magnus Nilsson miljökonsult och klimatpolitisk analytiker, i en debattartikel.
Läs merEnergieffektivisering
Luxemburg rankas som det land i Europa som är bäst på energieffektivisering, följt av Tyskland, Frankrike, Lettland och Danmark. Sverige kommer på plats 19 av 27.

Rankingen har gjorts efter tre huvudkomponenter: den energieffektivitetsnivå som uppnåtts hittills i landet, trenden för energieffektiviseringen, samt den politik som förs för energieffektivisering som har påverkan till 2030. De delområden man tittat närmare på är industri, transport, hushåll och lokaler.
Läs merByggande & Boende
Bygg- och anläggningssektorn har uppgraderat sin färdplan för fossilfrihet. Det är den första uppgraderingen sedan den ursprungliga färdplanen lanserades 2018.
Läs mer


Läs mer


Trots kraftig kritik har Boverket endast gjort mindre ändringar i det förslag om nya byggregler som nu skickats ut på en andra remissrunda. Kritiker pekar bland annat på att förslaget fortfarande saknar ansatser för hur byggandet ska bli mer cirkulärt.
Läs merSocial hållbarhet
Stadsdelen Frihamnen i Göteborg var tänkt att visa hur en socialt och ekologiskt hållbar stad kan byggas. Nu tycks de stora visionerna ha gått om intet.
Läs mer


Läs mer


Läs merTillverkningen av fossilfritt stål kommer att kräva stora mängder vätgas. Bild: SSAB.
Vätgasen blir allt mer intressant som en av nyckelkomponenterna i den svenska industriella omställningen. Men det finns tre hot mot att få affärsmodellerna för vätgasen lönsamma.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merMobilitet
Nyligen beslutade Stockholms stad att häva avtalet med leverantören av stadens lånecykelsystem, Citybike Sweden, med omedelbar verkan. Men vad var det egentligen som gick snett?
Läs mer


Norge är det elbilstätaste landet i världen. Nu har Norsk Elbilsförening beräknat hur mycket el de laddbara bilarna egentligen använder och hur stor påverkan de har på elnätet.
Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Cradlenet.
Cirkulär Ekonomi
Vilka svårigheter finns det för företag att gå över från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär tjänstebaserad modell? Den frågan försöker Stena Recycling och Cradlenet besvara i en rapport.
Läs merAllt fler länder mäter hur cirkulära deras ekonomier är genom att göra Circularity Gap Reports. Senast ut är Polen, som visade sig ha en ekonomi som är mer cirkulär än både Sveriges och Norges.
Läs mer


Läs merEfter Internet of Things. Nu kommer Internet of Materials. Ett digitalt område som med en internationell standardisering kan bli viktigt när det gäller framtidens cirkulära ekonomi.

I ett cirkulärt kretslopp är spårbarheten viktig för att veta hur en produkt ska kunna tas om hand på bästa sätt. Men hur tas en komponent bäst tas isär vid återvinning? Svaret på den frågan kan Internet of Materials komma att ge.
Läs merBild: Betonginitativet.
Byggande & Boende
Det kommer allt fler alternativ med betong som har mindre klimatpåverkan än den traditionella. Men för att få fram betong som är helt och hållet klimatneutral, krävs helt andra lösningar - och det kan bli dyrt, visar en studie från Rise, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer


Hållbar konsumtion
Till 2050 ska utsläppen från svenskars konsumtion bantas ner från nio till ett ton per år. Ett nyutvecklat verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga, analysera och illustrera klimatpåverkan från hushållen, ska underlätta.

Konsumtionskompassen har utvecklats av Stockholm Environment Institute, SEI, i samarbete med företaget InsightOne, samt med Kalmar och Umeå som testkommuner. Genom verktyget kommer alla kommuner få tillgång till data om utsläppen hos just dem.
Läs merVuollerimravinerna är ett av de områden som får ett långsiktigt skydd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.
Naturvård & Mångfald
Efter 30 år av förhandlingar har 25 skogar med höga naturvärden i Jokkmokks kommun fått ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal.

Drivande i processen har Mats Karström på naturvårdsgruppen Steget Före varit. Under många år har han lagt ner ett omfattande och till stor del ideellt arbete på naturvårdsinventeringar och att föra med dialog med markägaren SCA, Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket.
Läs merVatten & Avlopp
Det källsorterande avloppssystemet ”Tre rör ut” som installerats i området Oceanhamnen i Helsingborg ska vidareutvecklas och liknande system ska installeras i flera andra städer i Europa.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 0733-839081 eller skicka ett mail till


Mest läst