Energigiraffen med vind- och solkraft som bidrar till att försörja elbilar och elcyklar med energi. Bild: Karlskrona kommun.
Mobilitet

Från olönsam fossil bilpool till lönsam elfordonspool. Den resan har en bilpool som ägs av Karlskrona kommun gjort.

Vändningen kom när sex elbilar och tolv elcyklar köptes in till poolen. Det totala antalet bilar i poolen minskades samtidigt, vilket gjorde att kostnaderna sänktes med 30 procent, jämfört med den tidigare enbart fossila bilpoolen. Samtidigt började elfordonen att användas allt mer. Det innebar att poolen kunde finansiera sig själv.
Läs merByggande & Boende

30 städer från hela landet har ansökt om att bli en del av satsningen Klimatneutrala städer 2030. Det berättar Patrik Rydén på Energimyndigheten.

Det var i februari som Viable Cities öppnade sin hittills största utlysning, för att 20 städer ska kunna ansluta till satsningen Klimatneutrala städer 2030.
Läs mer


Byggande & Boende

Trots att det idag finns trots en rad verktyg och metoder för att arbeta med social hållbarhet har det inte fått tydligt genomslag i den fysisk planeringen och stadsplaneringen.

Istället styrs planeringen i huvudsak av marknadsintressen. Det finns också en tendens att prioritera miljöhänsyn framför social hållbarhet, på grund av bestämmelser i miljöbalken och PBL. Det visar en rapport från Finansdepartementet.
Läs merTransport & Trafik

Trots att rekyleffekter varit ett känt fenomen under lång tid har de i stort ignorerats av beslutsfattare. Det är nu dags att ta dem på allvar, menar forskare på IVL och KTH, som i en rapport pekar ut hur det kan gå till.

Rekyleffekter kan exempelvis uppstå då effektivare energianvändning ger lägre energikostnader, vilket då ökar efterfrågan på energi. I genomsnitt äts mer än hälften av energieffektiviseringarna upp av rekyleffekter, ibland ännu mer, enligt forskarna.

Rekyleffekter är också vanliga på transportområdet. Ökad bränsleeffektivitet i fordon, förbättrad trafikplanering och bildelning har i vissa fall visat sig öka klimatpåverkan från transporter. Allt mer klimatvänliga bilar kan också ge en rekyleffekt.
Läs merCirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi är fortfarande på prototypstadiet i Sverige. Omvandlingen från linjär till cirkulär ekonomi går visserligen framåt, men för långsamt. Det är en av slutsatserna i rapporten Circular Economy Outlook 2021 som organisationen Cradlenet nu publicerar.

Rapporten bygger på intervjuer med experter och forskare inom cirkulär ekonomi som har fått uttala sig om nuläget och ge sin bild av vad som i huvudsak hindrar en omställning, samt möjligheterna framåt.
Läs merCirkulär Ekonomi

I en av Stockholms västra förorter ska en gata helt fokuserad på återbruk bli verklighet. Detta i samband med att 22 nya kvarter byggs i Barkarby. Ansvarig för projektet är Anna Bergström, som var med och skapade återbruksgallerian Retuna utanför Eskilstuna.
Läs mer


Byggande & Boende
60 spjutspetsprojekt i städer utvärderade
Läs mer

Avfall & Återvinning
Ny matsvinnsapp lanseras i Sverige
Läs merMiljöbilar

Flera kommuner och regioner ser ut att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från de egna fordonsflottorna i förtid. Det visar Miljöfordonsdiagnos 2020.

Enligt rapporten är det möjligt att göra stora förändringar på kort tid, förutsatt att politikerna fattar nödvändiga beslut om fordon och sätter infrastruktur för förnybara drivmedel på plats.
Läs merStrategi & Ledning

När många jobbar hemifrån har det digitala mötet plötsligt fått ett större genombrott. Örebro universitet har sammanställt 21 tips på hur mötet kan bli mer effektivt.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till


Veckans mest lästa