Bruno Pieters, grundare av modeföretaget Honest By, intervjuas av professor Simonetta Carbonaro, under konferensen ”Transparency – The Must-Have Driver for Change”.

Tänk dig ett modeföretag där du som konsument vet allt om materialet i kläderna, exakt var de tillverkades och hur mycket var och en tjänar längs hela leverantörskedjan, inklusive modeföretaget självt. Med andra ord 100 procent transparens. Det är ingen utopi - företaget finns redan.

2012 grundade Bruno Pieters, tidigare art director på Hugo Boss, företaget Honest By. Nyligen gästade han Borås och den internationella konferensen Transparency: The Must-have Driver for Change, på Textilhögskolan.
- För mig är det viktigaste att du kan vara stolt över det du har skapat. Att vara ärlig med vad du sysslar med. Som jag ser det är det ingen idé att försöka dölja något, för sanningen kommer ändå alltid fram förr eller senare.
Att Honest By är ärliga med priset – det vill säga man visar en transparent priskalkyl över exakt vad varje del i produktions- och distributionsledet - inklusive Honest By själva - tjänar, är det som väckt mest uppmärksamhet och som kunder frågar mest om.
Honest By anser att man genom att visa prispåslagen i hela värdekedjan hjälper kunderna att förstå varför ett visst plagg kostar så och så mycket. Då förstår man lättare varför plaggen är dyrare för att man använda certifierad bomull, betalar schysta löner och producerar i små serier.
Läs mer [Kräver inloggning]Illustration: WBCSD.

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, ger ut en ny guide för hur vd:ar och företagsledningar kan arbeta för att implementera FN:s 17 hållbarhetsmål på en strategisk nivå.

I CEO Guide to the SDGs pekas fyra huvudområden ut. Det handlar om risker med att inte arbeta med hållbarhetsmålen, vilka marknadsmöjligheter som kan öppna sig för de företag som arbetar aktivt med målen, transparens och kunskap för att skapa nya affärsmodeller, samt vikten av samarbete med andra aktörer.
Vidare ges sex rekommendationer särskilt riktade till vd:ar, bland annat att integrera hållbarhetsmålen i företagets affärsstrategier, att driva förändring till mer hållbara marknader och att samarbeta på alla nivåer, från regeringar till konsumenter och anställda.
Hämta guiden här


I norra Schweiz lågland med en medeltemperatur på 1 grad i januari och 17 grader i juli har man byggt världens första flerfamiljshus som är självförsörjande på el.
Jonas Nordström i Uppsala retade sig på att så få villaägare har solceller. Därför tog han ett initiativ och samlade sina grannar för att göra ett gruppinköp av solpaneler. Nu blänker solpaneler på åtta hustak och troligen är det Sveriges solcellstätaste gata.
En regional klimatfärdplan ska få fart på arbetet att få ned Stockholms läns utsläpp till noll. Färdplanen ska hjälpa kommunerna, speciellt de som inte kommit så långt i sitt klimatarbete.
Vilka är alternativen för den som vill bygga nytt, bygga om eller klimatanpassa hus och infrastruktur? Om detta skriver Johnny Kellner i sin nya bok. Det är den första praktiskt tillämpbara och lättlästa handboken i klimatbyggande för så skilda funktioner i samhällsbyggnadssektorn som samhällsplanerare, politiker på stats- och kommunnivå, byggherrar, konstruktörer, arkitekter, entreprenörer, fastighetsägare och byggmaterialindustrin.
Under 2017 startar EU:s kemikaliemyndighet Echa ett nytt tillsynsprojekt för att kontrollera kvaliteten på säkerhetsdatablad i de 28 EU- och EES-länderna. Projektet ska kartlägga hur säkerhetsdatabladen används och fungerar för att ta tillvara arbetares säkerhet.
Skulle du klara att halvera ditt avfall under ett år? Eller ha en köpfri månad? För de 35 familjerna i projektet Minimeringsmästarna har utmaningarna gett resultat. Nu startar snart en ny omgång.
De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern.
Fossilfri logistik, hållbar stadsutveckling och bioekonomi är exempel på klimatsatsningar som presenteras på den nya webportalen Klimatsynk.se. Klimatsynk är ett EU-samarbete mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten där man vill visa projekt som både är bra för klimatet och som ger fler jobb i regionerna.
Den 1 juli nästa år får Sverige sin första klimatlag. På torsdagen lade regeringen fram ett förslag till klimatpolitiskt ramverk som ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken. Klimatlagen ska styra upp Sveriges klimatarbete och anger att klimatpolitiken ska bedrivas utifrån tydliga klimatmål och en klimatpolitisk handlingsplan.
Bara två procent av 300 undersökta företag når de hållbarhetsmål de satt upp. Det visar en undersökning av det globala konsultföretaget Bain & Company. Att uppnå hållbarhetsmål är svårare än att uppnå andra företagsmål, till exempel affärsmål.
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till