Ett rödlisteindex för artgrupper ingår i SCB:s statistik för mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.
Hållbar utveckling

SCB har i samarbete med Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030, tagit fram ett nytt statistikverktyg som ger en aktuell lägesbild av hur de 17 globala hållbarhetsmålen genomförs i Sverige.

Det är första gången som utvecklingen av Agenda 2030 presenteras i samlad digital form på scb.se. Totalt redovisas 151 indikatorer i 192 tabeller och diagram, samt 130 nyckeltal.
Läs merStrategi & Ledning

Många är nöjda med att arbeta på distans och tror att de kommer arbeta hemma några dagar per vecka, även efter att pandemin är över. Det visar en undersökning med tio svenska myndigheter, universitet och företag. Undersökningen tyder även på att kontoren kommer få en annorlunda roll.

Det är forskare vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, som frågat personalchefer och medarbetare vid tio organisationer, hur de tror att förändrade res- och arbetsmönster under pandemin påverkar arbetslivet på längre sikt.
Läs mer


Byggande & Boende

Trots att det idag finns trots en rad verktyg och metoder för att arbeta med social hållbarhet har det inte fått tydligt genomslag i den fysisk planeringen och stadsplaneringen.

Istället styrs planeringen i huvudsak av marknadsintressen. Det finns också en tendens att prioritera miljöhänsyn framför social hållbarhet, på grund av bestämmelser i miljöbalken och PBL. Det visar en rapport från Finansdepartementet.
Läs merTransport & Trafik

Trots att rekyleffekter varit ett känt fenomen under lång tid har de i stort ignorerats av beslutsfattare. Det är nu dags att ta dem på allvar, menar forskare på IVL och KTH, som i en rapport pekar ut hur det kan gå till.

Rekyleffekter kan exempelvis uppstå då effektivare energianvändning ger lägre energikostnader, vilket då ökar efterfrågan på energi. I genomsnitt äts mer än hälften av energieffektiviseringarna upp av rekyleffekter, ibland ännu mer, enligt forskarna.

Rekyleffekter är också vanliga på transportområdet. Ökad bränsleeffektivitet i fordon, förbättrad trafikplanering och bildelning har i vissa fall visat sig öka klimatpåverkan från transporter. Allt mer klimatvänliga bilar kan också ge en rekyleffekt.
Läs merCirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi är fortfarande på prototypstadiet i Sverige. Omvandlingen från linjär till cirkulär ekonomi går visserligen framåt, men för långsamt. Det är en av slutsatserna i rapporten Circular Economy Outlook 2021 som organisationen Cradlenet nu publicerar.

Rapporten bygger på intervjuer med experter och forskare inom cirkulär ekonomi som har fått uttala sig om nuläget och ge sin bild av vad som i huvudsak hindrar en omställning, samt möjligheterna framåt.
Läs merCirkulär Ekonomi

I en av Stockholms västra förorter ska en gata helt fokuserad på återbruk bli verklighet. Detta i samband med att 22 nya kvarter byggs i Barkarby. Ansvarig för projektet är Anna Bergström, som var med och skapade återbruksgallerian Retuna utanför Eskilstuna.
Läs mer


Byggande & Boende
60 spjutspetsprojekt i städer utvärderade
Läs mer

Avfall & Återvinning
Ny matsvinnsapp lanseras i Sverige
Läs merMiljöbilar

Flera kommuner och regioner ser ut att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från de egna fordonsflottorna i förtid. Det visar Miljöfordonsdiagnos 2020.

Enligt rapporten är det möjligt att göra stora förändringar på kort tid, förutsatt att politikerna fattar nödvändiga beslut om fordon och sätter infrastruktur för förnybara drivmedel på plats.
Läs merStrategi & Ledning

När många jobbar hemifrån har det digitala mötet plötsligt fått ett större genombrott. Örebro universitet har sammanställt 21 tips på hur mötet kan bli mer effektivt.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till


Veckans mest lästa