Cirkulär Ekonomi

Hur mäter man cirkularitet? Det har en av arbetsgrupperna i Delegationen för cirkulär ekonomi studerat under året.

Gruppen vill nu ge SCB i uppdrag att ta fram nya data och statistik för att mäta ekonomins omställning mot en cirkulär ekonomi. Gruppen har inte gett förslag på exakta indikatorer men menar att det inledningsvis kan vara smart att mäta själva omställningen, snarare än dess effekter, för att förändra beteende.
Läs mer


Myndighet - Region - Kommmun

På uppdrag av Viable Cities har Klimatkommunerna hösten 2020 gjort en undersökning bland medlemmarna och de nio kommuner som nu signerat klimatkontrakt, för att sammanställa hur kommuner strukturerar sitt klimatarbete.

Sammanställningen visar att såväl små som större kommuner under de senaste åren antagit långsiktiga mål eller färdplaner för sitt klimatarbete.
Läs merEU:s taxonomi

EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU satsa på starka generella styrmedel, som koldioxidskatt, utsläppsrätter och starkare miljölagstiftning.

Det skriver Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio nu lämnat in sitt svar på EU:s konsultation om taxonomin.
Läs merEnergi & Klimat

Sverige har gjort en rejäl uppryckning i arbetet att nå en grön omställning i spåren av coronapandemin. Vändningen kom i höstbudgeten.

Före budgeten gick två tredjedelar av stödpengarna till fossil energi - nu går tvärtom två tredjedelar till att stödja förnybar energi. Det konstaterar Stockholm Environment Institute, SEI, i en analys.
Läs merAvfall & Återvinning

Sveriges största sopsug byggs i bostadsområdet Brunnshög i Lunds kommun. Sopsugar finns på sina håll sedan tidigare, men medan de flesta sopsugar bara kan ta emot mat- och restavfall, kommer den på Brunnshög att ta hand om fyra olika sorters avfall.
Läs mer


Byggande & Boende
60 spjutspetsprojekt i städer utvärderade
Läs mer

Avfall & Återvinning
Ny matsvinnsapp lanseras i Sverige
Läs merMiljöbilar

Flera kommuner och regioner ser ut att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från de egna fordonsflottorna i förtid. Det visar Miljöfordonsdiagnos 2020.

Enligt rapporten är det möjligt att göra stora förändringar på kort tid, förutsatt att politikerna fattar nödvändiga beslut om fordon och sätter infrastruktur för förnybara drivmedel på plats.
Läs merStrategi & Ledning

När många jobbar hemifrån har det digitala mötet plötsligt fått ett större genombrott. Örebro universitet har sammanställt 21 tips på hur mötet kan bli mer effektivt.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till


Veckans mest lästa