Bild: Stockholms stad.
Byggande & Boende/Hållbar stadsutveckling

C40 Cities Climate Leadership Group – det globala nätverket som samlar ett hundratal städer i ett nätverk för att arbeta med klimatfrågor – har utvärderat Stockholms klimatarbete. Slutsatsen är att staden är i fas med att kunna klara de mål Parisavtalet kräver.

Stockholm blir därmed den sjunde staden av de 40 som anses klara att bli fossilbränslefri till 2040. De övriga sex städerna är New York, Barcelona, Paris, Köpenhamn, London och Oslo. C40 gör bedömningen att det pågår reella satsningar i Stockholm, både för att minska klimatutsläppen och för att klimatanpassa staden. C40:s mål är att alla städerna i nätverket ska ha en åtgärdsplan i enlighet med Parisavtalet på plats senast 2020.

Läs mer
Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten lovar att skrota regeringens handlingsplan för Agenda 2030 efter valet, om hon får möjlighet.
Miljöpolitik/Agenda 2030

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 kan bli en kortlivad historia. Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten lovar att skrota planen redan efter valet, om hon får möjlighet. Orsak: Handlingsplanen har inte förankrats politiskt bland övriga riksdagspartier.

Dessutom visar en undersökning av biståndsnätverket Concord Sverige att riksdagspartierna är långt ifrån eniga kring hur Sverige ska arbeta med Agenda 2030. Regeringen anser att alla 17 mål är lika viktiga, men det håller inte Moderaterna, Centerpartiet eller Liberalerna med om. De tycker att Sverige ska välja ut några av de 17 globala målen och prioritera arbetet med dem.

Läs merENERGI & KLIMAT

Efter ett långt och gediget arbete har färdplanerna för nio branscher, som i varierande grad lovar att bli fossilfria, lämnats över till regeringen. Miljö Onlines redaktion har läst igenom delar av färdplanerna och kan konstatera att det knappast är raka spåret till fossilfrihet, för någon enda bransch.

Slående är hur branscherna är mer eller mindre beroende av varandras framgångar. Så till exempel är byggbranschens framgång starkt beroende av om betong- och cementbranscherna lyckas bli fossilfria.

Det är också tydligt att många av branscherna kommer att bli allt mer beroende av biobränsle från skogen, bland andra då stålbranschen.

Läs merHÅLLBAR UTVECKLING

Att förändra beteende för att få en mer hållbar utveckling - till exempel att minska konsumtion – kan vara svårt. I en rapport som Svenska Miljöinstitutet, IVL, tagit fram åt Konsumentverket listas åtta framgångsfaktorer.

Rapporten består av en inventering över beteendeinsatser, genomförda i Sverige och internationellt. Utifrån det har sedan ett antal framgångsfaktorer listats på vad som har gett effekt. Studien fokuserar främst på beteendeinsatser inriktade mot miljömässig hållbar konsumtion, men även i viss mån miljörelaterad hälsa.

Läs merHÅLLBAR TURISM

Två svenska turistdestinationer - Sälen och Idre - har certifierats som hållbara turistmål, enligt den norska Certifieringen "Merket for Bærekraftig reisemål". Sälen och Idre är först ut att certifieras som hållbara svenska resmål.

I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart för enskilda företag.

Certifieringen bygger på en internationell standard (GSTC-D) och ställer tydliga krav på destinationernas förmåga att sätta sitt hållbarhetsarbete i system genom involvering, styrning och värdeökning.
Läs merPROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till