Transport & Trafik

Det finns ingen enskild, magisk lösning för att minska biltrafiken i städer. Mest framgångsrikt är att kombinera olika strategier och åtgärder, både sådana som innebär morot och piska. Det visar en ny studie..
Läs merMobilitet

En djungel av appar. Registrering av personuppgifter. Oklarheter om kostnad. Så är det för den som har elbil och som laddar vid publika laddare. Men efter en ny branschöverenskommelse ska det nu bli ordning och reda.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merStrategi & Ledning

Allt fler företag inser vikten av att integrera hållbarhetsfrågorna i kärnverksamheten. Men trots det har hållbarhetschefen svårt att uppnå samma status som den övriga företagsledningen. Det visar en global studie av revisionskonsulten PwC.
Läs mer


Läs merMiljöpoltik

Världsnaturfonden WWF har genomfört en enkät kring valets viktigaste miljö- och klimatpolitiska frågor. Resultatet är förbluffande dåligt, menar WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind: "Majoriteten har svaga miljöambitioner. Utan blåslampa på politikerna och skärpta krav blir klimat-och miljömålen omöjliga att uppnå".
Läs mer


Läs merHållbar konsumtion

I en ny rapport från Mistra presenteras 62 möjliga lösningar för att skapa en mer hållbar konsumtion inom områdena mat, heminredning och semestrande.

De lösningar som presenteras i rapporten kallar Mistra för ”möjliggörare”. Mistra menar att de är tänkta att fungera som en verktygslåda med inspirerande exempel på styrning och förändring mot mer hållbara konsumtionsmönster.
Läs mer


Läs mer


Läs merHållbar konsumtion

Till 2050 ska utsläppen från svenskars konsumtion bantas ner från nio till ett ton per år. Ett nyutvecklat verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga, analysera och illustrera klimatpåverkan från hushållen, ska underlätta.

Konsumtionskompassen har utvecklats av Stockholm Environment Institute, SEI, i samarbete med företaget InsightOne, samt med Kalmar och Umeå som testkommuner. Genom verktyget kommer alla kommuner få tillgång till data om utsläppen hos just dem.
Läs merParkslide
Naturvård & Mångfald

Kunskapen om invasiva främmande arter har blivit bättre bland allmänheten. Men helt bra är den inte. Fortfarande händer det att invasiva arter sprids av okunskap eller oförsiktighet. Det visar en undersökning gjord av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

2018 kände bara varannan till begreppet invasiva arter. Den siffran har nu ökat till 84 procent. Även kunskapen om hur man hindrar spridning har ökat, från 37 till 43 procent.
Läs merBild: Linde Energi.
Solenergi

HSB:s solcellspark utanför Strängnäs är en av Sveriges största. Det är också den första solcellsparken som fått godkänt för att reglera frekvensen i elnätet.

Tidigare har de förnybara energislagen inte kunnat användas för frekvensreglering. Men nyligen fick den första vindkraftsparken godkänt för att frekvensreglera. Och nu har alltså även HSB:s solcellspark fått klartecken.
Läs merCirkulär Ekonomi

Sveriges ekonomi är betydligt mindre cirkulär än i många andra jämförbara länder. Endast 3,4 procent av vår ekonomi är cirkulär, jämfört med det globala genomsnittet på 8,6 procent. Det visas i rapporten Circularity Gap Report Sweden, i vilken Sveriges cirkulära ekonomi för första gången uppmätts.


Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 0733-839081 eller skicka ett mail till


Mest läst