Matilda Miljand, statsvetare vid Stockholms universitet. Bild: Stockholms universitet.
Miljöpolitik

Vilka förändringar av klimatpolitiken är troliga med den nya regeringen? Här är svaren från tre klimatforskare.
Läs merIllustration: Klimatkommunerna
Hållbar konsumtion

Klimatkommunerna ser positivt på att Miljömålsberedningen vill sätta mål för minskad klimatpåverkan för konsumtion. Däremot är man inte alls överens med beredningen om hur det ska göras.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Värmlandstrafiken.
Kollektivtrafik

Värmlandstrafiks och Nobinas pilottest med X-linjen har blivit en stor framgång. Efter ett år har 10 000 resor gjorts med den lilla tidtabellsfria bussen utan fast linjesträckning. Linjen har gjort att resandet med kollektivtrafiken i Säffle har femdubblats.
Läs mer


Läs merBild: Cradlenet.
Cirkulär Ekonomi

Vilka svårigheter finns det för företag att gå över från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär tjänstebaserad modell? Den frågan försöker Stena Recycling och Cradlenet besvara i en rapport.
Läs mer


Läs merCirkulär Ekonomi

Efter Internet of Things. Nu kommer Internet of Materials. Ett digitalt område som med en internationell standardisering kan bli viktigt när det gäller framtidens cirkulära ekonomi.

I ett cirkulärt kretslopp är spårbarheten viktig för att veta hur en produkt ska kunna tas om hand på bästa sätt. Men hur tas en komponent bäst tas isär vid återvinning? Svaret på den frågan kan Internet of Materials komma att ge.
Läs merBild: Betonginitativet.
Byggande & Boende

Det kommer allt fler alternativ med betong som har mindre klimatpåverkan än den traditionella. Men för att få fram betong som är helt och hållet klimatneutral, krävs helt andra lösningar - och det kan bli dyrt, visar en studie från Rise, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer


Läs merHållbar konsumtion

Till 2050 ska utsläppen från svenskars konsumtion bantas ner från nio till ett ton per år. Ett nyutvecklat verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga, analysera och illustrera klimatpåverkan från hushållen, ska underlätta.

Konsumtionskompassen har utvecklats av Stockholm Environment Institute, SEI, i samarbete med företaget InsightOne, samt med Kalmar och Umeå som testkommuner. Genom verktyget kommer alla kommuner få tillgång till data om utsläppen hos just dem.
Läs merVuollerimravinerna är ett av de områden som får ett långsiktigt skydd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten
Naturvård & Mångfald

Efter 30 år av förhandlingar har 25 skogar med höga naturvärden i Jokkmokks kommun fått ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal.

Drivande i processen har Mats Karström på naturvårdsgruppen Steget Före varit. Under många år har han lagt ner ett omfattande och till stor del ideellt arbete på naturvårdsinventeringar och att föra med dialog med markägaren SCA, Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket.
Läs merAvlopp

Oceanhamnen i Helsingborg är det första bostadsområdet i Sverige som prövar ett storskaligt avloppssystem med tre rör ut. Ett för svartvatten, ett för gråvatten och ett för matavfall. Fördelarna anses vara många.
Läs merCirkulär Ekonomi

Sveriges ekonomi är betydligt mindre cirkulär än i många andra jämförbara länder. Endast 3,4 procent av vår ekonomi är cirkulär, jämfört med det globala genomsnittet på 8,6 procent. Det visas i rapporten Circularity Gap Report Sweden, i vilken Sveriges cirkulära ekonomi för första gången uppmätts.


Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 0733-839081 eller skicka ett mail till


Mest läst