Foto: Paramount Pictures and Participant Media.
KLIMAT

Ännu har vi på Miljö Onlines redaktion inte hunnit se Al Gores nya film ”En obekväm uppföljare”. Men många av de större tidningarnas recensenter har sett filmen som följer upp en ”En obekväm sanning” från 2006. Här kan du läsa om hur mottagandet för filmen blivit.

”Ett problem som återkommer i Al Gores nya film ”En obekväm uppföljare” är att huvudpersonen – även denna gång - överskuggar budskapet. Precis som ”En obekväm sanning” – som borde blivit 2000-talets viktigaste film – tappar den i slagstyrka av att fokusera för mycket på det klimatpolitiska spelet och Al Gore själv, istället för konkreta problem”. Så skriver Sydsvenskans Mikael Tapper i sin recension.

Läs mer



COP23

Mellan den 6 och 17 november samlas representanter för över 190 länder i Bonn för att under två veckor ta Parisavtalet vidare till nästa nivå. Miljö Online rapporterar alla viktigare nyheter från mötet.

Centralt på mötet blir förhandlingar om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.

På mötet ska ett utkast till en regelbok förhandlas fram, som ska förtydliga hur Parisavtalet ska implementeras. Exakt hur ska länderna mäta och rapportera sina utsläpp och utsläppsminskningar och hur dessa ska kunna verifieras. Regelboken ska godkännas om ett år.
Läs mer


NÄRINGSLIVETS KLIMATARBETE
Verktyg håller koll på nya klimatlagar
Antalet klimatrelaterade lagar växer kraftigt i världen till följd av Parisavtalet. Sedan avtalet infördes 2015 har det tillkommit 1 200 nya klimatlagar och nya tillkommer ständigt. Som en följd av detta lanseras nu Climate Policy Tracker, ett verktyg för att hjälpa företag hålla koll på klimatlagstiftningen i olika länder och hur den påverkar deras verksamheter och leverantörskedjor.
Läs mer

COP23
Så påverkar lobbyister klimatpolitiken
”Som ledamot av Europaparlamentet ser jag lobbyisternas arbete varje dag. Allt för ofta blir starka politiska förslag urvattnade, försenade eller blockerade av lobbyister som arbetar för speciella intressen. Ingenstans är det här problemet mer pressande än i klimatpolitiken”. Det skriver den svenske EU-parlamentarikern Max Andersson (MP) i förordet till en ny studie från organisationen Corporate Accountability.
Läs mer
COP23
Parisavtalet räcker inte till
Klimatlöftena från Paris räcker bara till en tredjedel av de utsläppsminskningar som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader. Det visar en ny rapport från FN:s miljöorgan UNEP. ”Det är väldigt viktigt vad vi gör de närmaste tolv åren”, säger Johan C Kuylenstierna, policychef vid Stockholm Environment Institute, SEI, som har deltagit i arbetet med rapporten.
Läs mer

COP23
Positiv trend bruten: Världens klimatutsläpp ökar igen
De globala klimatutsläppen väntas öka i år efter att ha planat ut i tre års tid. Det framgår av en ny rapport som har tagits fram av 76 forskare i 15 länder och som presenterades på FN:s klimatmöte på måndagen. Enligt rapporten är den främsta orsaken att utsläppen från Kina väntas öka med 3,5 procent i år till följd av förbättrad ekonomisk konjunktur och ökad industriproduktion. Framför allt kommer utsläppen från ökad förbränning av kol.
Läs mer



Bild: Transport & Environment.
MILJÖBILAR

Oavsett om en elbil laddas med polsk fulel eller ren svensk el blir koldioxidutsläppen mindre än från en dieselbil. Det visar en ny rapport från den internationella miljöorganisationen Transport & Environment (T&E) där man jämfört utsläppen av koldioxid mellan elbilar och dieselbilar.

I rapporten görs en sammanställning av bilens koldioxidutsläpp under den sammanlagda livstiden. Själva bilen står för en liten del oavsett om det handlar om en el- eller dieselbil. Istället är det utsläppen när bilen körs som står för den allra största delen av de totala utsläppen.
Läs mer i Miljö Online
Läs rapporten från T&E


PERSONTRANSPORTER - MOBILITET
En fjärdedel av befolkningen står för 91 procent av bilresorna
En fjärdedel av Sveriges befolkning står för 91 procent av bilresorna under en genomsnittlig dag. Även om teknikskiftet, exempelvis till elbilar och utsläppsfria fordon, går snabbt så måste bilresandet minska om utsläppen ska ned. Det framgår av en kommande rapport från Lunds universitet och konsultbolaget Trivector där man bland annat studerat vilka som kör mest.
Läs mer

PERSONTRANSPORTER - MOBILITET
Bilpoolerna ojämnt fördelade i Stockholm
Bilpooler ökar snabbt i Stockholm. På tre år har medlemsantalet i poolerna ökat från 4.000 till 33.000. Ett problem är dock att poolerna är hårt koncentrerade till några få stadsdelar i innerstaden.
Läs mer
GODSTRAFIK
Volvo och Scania: Gasdrift är framtiden för lastbilstrafiken
Nyligen lanserade Volvo en ny gasmotor med dieselprestanda för sina lastbilar. Nu gör konkurrenten Scania samma sak. Båda tillverkarna ser gasdrivna lastbilar som en framtidslösning för att få ner utsläppen från lastbilstrafiken.
Läs mer

ANALYS
Därför sviktar marknaden för biogas
Alla biogasproducenter, utom de som har långa fasta avtal, har just nu kärva tider. Dels har svensk biogas svårt att konkurrera med den dubbelt subventionerade danska gasen och dels kan man se tecken på att den viktiga marknaden för fordonsgas håller på att vika.
Läs mer



KEMIKALIER

Dagligvaruföretaget Axfood har börjat ställa krav på sina leverantörer att frukt och grönsaker som köps in ska vara fria från bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU, oavsett var i världen odlingen sker.

Axfood identifierade totalt 38 farliga och förbjudna bekämpningsmedel och förde upp dem på en egen förbudslista.

Initiativet togs emot positivt av producenterna och resulterade i att nästan samtliga av de listade bekämpningsmedlen på kort tid helt försvann från odlingarna. De fåtal ämnen som kvarstår kommer att bytas ut inom något år.
Läs mer


MILJÖPOLITIK

Riksdagsman Jonas Jacobsson Gjörtler (M) anmäler miljöminister Karolina Skog (Mp) till konstitutionsutskottet. Enligt Gjörtler har Karolina Skog på förhand kommunicerat att Sverige ska rösta ja till en tioårig förlängning för att använda glyfosat inom EU, men sedan röstat emot förslaget.

I början av oktober skrev miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande att regeringen avsåg att respektera den vetenskapliga bedömningen från EU:s expertmyndigheter av glyfosat och därmed ställa sig bakom ett tioårigt förlängande av godkännandet på EU-nivå.

Under en indikativ omröstning den 25 oktober 2017 angående huruvida det ska vara fortsatt tillåtet att använda glyfosat inom EU röstade Sverige dock emot den föreslagna linjen om en förlängning i tio år.

Jonas Jacobsson Gjörtler menar att regeringen genom att kommunicera en position i pressmeddelandet men sedan agera på det rakt motsatta sättet vid omröstningen inom EU har regeringen riskerat att vilseleda riksdagen och berörda näringar. Han anser även att miljöministern skulle tagit upp den ändrade hållningen med berört utskott.



Bild: Riksbyggen
HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Charlotta Szczepanowski kliver upp ett steg som chef för hållbar utveckling i Riksbyggens nya hållbarhetsorganisation.

Detta samtidigt som Therese Berg - tidigare strateg för social hållbarhet - blir ny hållbarhetschef.

– Namnbytet kan tyckas som en lek med ord men betyder i praktiken ett helt nytt synsätt för Riksbyggens framtida utvecklingsarbete. All utveckling som sker inom företaget ska ske på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet kan inte vara en fråga som några arbetar med lite vid sidan av utan ska vara en naturlig del våra processer och utvecklingsarbete, säger Charlotta Szczepanowski som även ingår i Riksbyggens företagsledning.

Riksbyggen är aktuella med ett flertal hållbarhetsprojekt. Bland annat har bolaget infört ett verktyg för ekosystemtjänstanalys som genomförs i alla nyproduktionsprojekt. I Brf Viva i Göteborg använder Riksbyggen en ny sorts klimatsmart betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. I Göteborg arbetar Riksbyggen även med ett projekt för kooperativa hyresrätter för unga vuxna, något som inte provats i Sverige tidigare.


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till