Miljöpolitik / Valet 2018

Dagens industri har låtit riksdagspartierna reda ut var de står i några av de mest brännande frågorna som rör privatbilism. Här är svaren om bränsleskatter, tjänstebilar, bonus malus, reseavdrag och fossilfri bränsleflotta 2030.

Läs merJohan Rockström ger ut kokbok
Professor Johan Rockström ger nu ut en kokbok med titeln ”Eat good – recept som förändrar världen” som inte bara tar hänsyn till ingrediensernas klimatpåverkan, utan också deras vattenåtgång, effekter på biologisk mångfald, markanvändning och beroende av gödsel.
"All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten", säger Johan Rockström.


Byggande & Boende

Trots att det sedan 2015 är förbjudet att ställa särkrav enligt plan- och bygglagen, är det fortfarande vanligt att kommuner ställer sådana krav vid exploateringar och markanvisningar. Det bidrar till att försvaga konkurrensen vid bostadsbyggandet och att hålla priserna på nyproducerade bostäder uppe. Det skriver Konkurrensverket i en utredning som tagits fram på uppdrag av regeringen.

Enligt Konkurrensverket är det tydligt att många kommuner tolkar förbuden i PBL på ett annat sätt än Sveriges Byggindustrier och många byggföretag. I princip menar många kommuner att man kan ställa särkrav vid exploateringsavtal eller markanvisningsavtal som rör byggnation på kommunens mark.

Läs merENERGI & KLIMAT

Efter ett långt och gediget arbete har färdplanerna för nio branscher, som i varierande grad lovar att bli fossilfria, lämnats över till regeringen. Miljö Onlines redaktion har läst igenom delar av färdplanerna och kan konstatera att det knappast är raka spåret till fossilfrihet, för någon enda bransch.

Slående är hur branscherna är mer eller mindre beroende av varandras framgångar. Så till exempel är byggbranschens framgång starkt beroende av om betong- och cementbranscherna lyckas bli fossilfria.

Det är också tydligt att många av branscherna kommer att bli allt mer beroende av biobränsle från skogen, bland andra då stålbranschen.

Läs merHÅLLBAR UTVECKLING

Att förändra beteende för att få en mer hållbar utveckling - till exempel att minska konsumtion – kan vara svårt. I en rapport som Svenska Miljöinstitutet, IVL, tagit fram åt Konsumentverket listas åtta framgångsfaktorer.

Rapporten består av en inventering över beteendeinsatser, genomförda i Sverige och internationellt. Utifrån det har sedan ett antal framgångsfaktorer listats på vad som har gett effekt. Studien fokuserar främst på beteendeinsatser inriktade mot miljömässig hållbar konsumtion, men även i viss mån miljörelaterad hälsa.

Läs merHÅLLBAR TURISM

Två svenska turistdestinationer - Sälen och Idre - har certifierats som hållbara turistmål, enligt den norska Certifieringen "Merket for Bærekraftig reisemål". Sälen och Idre är först ut att certifieras som hållbara svenska resmål.

I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart för enskilda företag.

Certifieringen bygger på en internationell standard (GSTC-D) och ställer tydliga krav på destinationernas förmåga att sätta sitt hållbarhetsarbete i system genom involvering, styrning och värdeökning.
Läs merPROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till