Miljö Online Professional är Sveriges mest heltäckande nyhetstjänst för dig som arbetar professionellt med miljö och hållbarhet. I mer än femton år har vi servat näringsliv, myndigheter och organisationer med högkvalitativ, relevant och trovärdig nyhetsbevakning av miljöområdet.

Det här får du som prenumerant:

  • Bred bevakning av 18 ämnesområden.
  • Snabb nyhetsöverblick med möjlighet till fördjupning.
  • Oberoende, redaktionell nyhetsbevakning.
  • Läs i mobil, dator eller surfplatta.
Prova tjänsten gratis i en månad.
Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till Läs mer om Miljö Online Professional och få prisuppgifter för tjänsten här.Semi-intensiva gröna tak, Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Foto: Jonatan Malmberg.
I Malmö har arbetet med klimatanpassning av byggnader kommit långt. En del av stadens byggnader har fått gröna tak för att klara konsekvenser av klimatförändringen. Gröna tak har många fördelar. De kan bland annat förbättra avrinningshanteringen vid kraftig nederbörd och bidra till ökad biologisk mångfald. Här följer en kort guide till hur gröna tak kan användas.
Läs mer


Fler nyheter ur Miljö Online Professional


Huddinge ska införa en mobility managementplan för kommunen. Åtgärderna i planen handlar om allt från förbättrad information om cykelvägar till stöd och tips till exploatörer och fastighetsägare.
I en utförlig artikel beskriver SIS, Swedish Standards Institute, hur nya ISO 14001 har förändrats och vad organisationen behöver ha koll på inför övergången. Bland det som tas upp är att ISO 14001 numera har samma grundstruktur som ISO 9001, vilka nya specifika miljökrav som ställs, samt de viktigaste skillnaderna mellan nya och gamla ISO 14001.
Kemirelaterade risker var den vanligaste orsaken till att EU:s medlemsstater anmälde farliga produkter till det Europeiska larmsystemet Rapex förra året. Av de anmälda fallen utgjordes 25 procent av risker genom farliga kemikalier.
Allt fler ser en elbil som ett faktiskt alternativ när de ska köpa ny bil nästa gång. Men många är också fortsatt skeptiska.
Bristande resurser, riktlinjer och kompetens gör att många kommuner och landsting inte följer upp de miljökrav och sociala krav de ställer i upphandlingar. Det visar en enkät från SKL Kommentus. "Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger", säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.
Linköpings kommun ska i ett projekt prova nudging för att uppmuntra boende i stadsdelen Lambohov till en mer hållbar livsstil.
Allt fler företag redovisar hur deras verksamhet påverkar Sveriges miljömål. I sin senaste hållbarhetsredovisning har Ikea för första gången valt att koppla sitt hållbarhetsarbete till de svenska miljömålen. Ikea redovisar hur de företaget anser sig påverka samtliga miljökvalitetsmål, men man prioriterar Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö.
Sverige kan nå en 80-procentig minskning av fordonsflottans fossila energianvändning till år 2030. Det visar indikatorer som 2030-sekretariatet tagit fram. Indikatorerna följer tre områden som måste gå åt samma håll: Bilen, Bränslet och Beteendet.
Till slut blev det 174 länder som undertecknade klimatavtalet i FN-högkvarteret i New York i fredags. Bland dem Indien, Kina, USA och Ryssland. Men trots det är det osäkert om och när avtalet kan träda ikraft.
Att vi blir bättre på att samutnyttja lokaler och ytor och dela på fastighetstjänster har stor betydelse för miljön – men det finns också affärsmöjligheter med ett ökat delande. Detta framgår den nya studien ”Nu gäller det att hänga med” som presenterades i samband med ett seminarium om cirkulär ekonomi och delande i fastighetssektorn som Stockholms stad arrangerade i veckan.

 

Miljö Online Professional
Inte inloggad
Logga in

 


 

Mest läst