BYGGANDE & BOENDE

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och därmed försämras den biologiska mångfalden. Men dessa naturvärden går att återskapa.

Ett sjuårigt projekt, BiodiverCity, som nu avslutats, har tagit fram en vägledande skrift för gröna lösningar. I skriften "Biologisk mångfald i den täta staden" redovisas erfarenheter från ett trettiotal demonstrationsanläggningar i projektet – allt ifrån gröna tak och terrasser, till flyttbara rabatter och gröna väggar, som testats i Malmö.

Målgruppen för skriften är framför allt beställare inom fastighets- och byggbranschen, bygg- och arkitektkonsulter samt byggentreprenörer.

Läs merIllustration: KTH.
KOMMUNIKATION

Hur kan företag hitta nya kundgrupper och inte bara "de redan frälsta" när de utvecklar och designar nya hållbara produkter och tjänster? Ett nytt verktyg som utvecklats av KTH kan vara lösningen på problemet. Verktyget kan även användas av organisationer, kommuner och andra aktörer som vill få en bättre förståelse för vilka lösningar som verkligen används och fungerar, vilka hinder och drivkrafter som finns och vilket stöd som behövs.

Målgruppsarenan hjälper företag, organisationer eller kommuner att snabbt få en överblick över olika livsstilar, både för de som är engagerade i hållbarhet och de som inte är det. Det bygger på fyra segment (livsstilar) med två exempelpersoner i varje segment. Materialet kan användas både för att utveckla nya idéer och att testa om koncept fungerar för olika målgrupper.

– Det vanligaste misstaget när man skapar produkter, tjänster eller kommunikation är att man bara utgår från sin egen verklighet, säger kommunikationsstrategen Joel Lindefors på Futerra, som varit med och utvecklat Målgruppsarenan.

Läs merFoto: Paramount Pictures and Participant Media.
KLIMAT

Ännu har vi på Miljö Onlines redaktion inte hunnit se Al Gores nya film ”En obekväm uppföljare”. Men många av de större tidningarnas recensenter har sett filmen som följer upp en ”En obekväm sanning” från 2006. Här kan du läsa om hur mottagandet för filmen blivit.

”Ett problem som återkommer i Al Gores nya film ”En obekväm uppföljare” är att huvudpersonen – även denna gång - överskuggar budskapet. Precis som ”En obekväm sanning” – som borde blivit 2000-talets viktigaste film – tappar den i slagstyrka av att fokusera för mycket på det klimatpolitiska spelet och Al Gore själv, istället för konkreta problem”. Så skriver Sydsvenskans Mikael Tapper i sin recension.

Läs mer


NÄRINGSLIVETS KLIMATARBETE
Verktyg håller koll på nya klimatlagar
Antalet klimatrelaterade lagar växer kraftigt i världen till följd av Parisavtalet. Sedan avtalet infördes 2015 har det tillkommit 1 200 nya klimatlagar och nya tillkommer ständigt. Som en följd av detta lanseras nu Climate Policy Tracker, ett verktyg för att hjälpa företag hålla koll på klimatlagstiftningen i olika länder och hur den påverkar deras verksamheter och leverantörskedjor.
Läs mer

KLIMAT
Jorden närmar sig kritiska brytpunkter
I takt med stigande globala temperaturer närmare sig jorden allt mer de så kallade kritiska brytpunkter, som kan leda till plötsliga och möjligen irreversibla effekter i olika delar av världen. Varningen presenterades igår i en rapport på klimatkonferensen COP23 i Bonn, kommer från några av världens ledande klimatforskare, däribland Johan Rockström.
Läs mer
MILJÖPOLITIK / KLIMAT
Parisavtalet räcker inte till
Klimatlöftena från Paris räcker bara till en tredjedel av de utsläppsminskningar som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader. Det visar en ny rapport från FN:s miljöorgan UNEP. ”Det är väldigt viktigt vad vi gör de närmaste tolv åren”, säger Johan C Kuylenstierna, policychef vid Stockholm Environment Institute, SEI, som har deltagit i arbetet med rapporten.
Läs mer

KLIMAT
Positiv trend bruten: Världens klimatutsläpp ökar igen
De globala klimatutsläppen väntas öka i år efter att ha planat ut i tre års tid. Det framgår av en ny rapport som har tagits fram av 76 forskare i 15 länder och som presenterades på FN:s klimatmöte på måndagen. Enligt rapporten är den främsta orsaken att utsläppen från Kina väntas öka med 3,5 procent i år till följd av förbättrad ekonomisk konjunktur och ökad industriproduktion. Framför allt kommer utsläppen från ökad förbränning av kol.
Läs merBild: Gröna Bilister.
TRANSPORT & TRAFIK / MILJÖBILAR

De utsläppssnålaste bilparkerna finns i närhet till större städer och i södra Sverige. Det visar statistik från Gröna Bilister som har analyserat genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordon i alla Sveriges kommuner. Men det finns undantag. I Mörbylånga på Öland, finns de allra koldioxidsnålaste nya bilarna, tack vare den höga andelen elbilar.

Trafikverket har tidigare publicerat och analyserat kommunvisa koldioxidutsläpp hos nyregistrerade bilar i sitt Bilindex. Nu har Gröna Bilister tagit över stafettpinnen inom ramen för projektet Gröna kommuner på väg 2017. Gröna Bilister har vidgat analysen till att även omfatta hela bilparken, samt nyregistrerade lätta lastbilar.
Läs mer


MILJÖBILAR
Elbilar ingen "quick fix" för klimatet
Även om elbilarna globalt sett förväntas öka i antal, från idag 2 miljoner, till kanske uppemot 280 miljoner år 2040, kommer det endast minska de globala koldioxidutsläppen med mindre än en procent. Det hävdar IEA:s vd, Fatih Birol, som i veckan presenterade rapporten World Energy Outlook 2017 i Bryssel.
Läs mer

PERSONTRANSPORTER - MOBILITET
Svenskarna ökar bilkörningen - för tredje året i rad
För tredje året i rad ökar svenskarnas bilkörande. 2016 körde svenskarna i genomsnitt 673 mil vilket är 10 mil mer än förra mätningen. Det visar nyligen uppdaterade siffror i miljömålsindikatorn "Körsträcka med bil".
Läs mer
GODSTRAFIK
Volvo och Scania: Gasdrift är framtiden för lastbilstrafiken
Nyligen lanserade Volvo en ny gasmotor med dieselprestanda för sina lastbilar. Nu gör konkurrenten Scania samma sak. Båda tillverkarna ser gasdrivna lastbilar som en framtidslösning för att få ner utsläppen från lastbilstrafiken.
Läs mer

TRANSPORT & TRAFIK
Heta ämnen på konferens om hållbara transporter
Energikrävande elbilsbatterier, hur miljözoner kan införas på ett bra sätt och hur HVO-diesel ska göras mer hållbar, var några av de aktuella frågor som diskuterades på IVL:s konferens Hållbara transporter.
Läs mer


SOLENERGI

Energikontor Norr har genomfört en omvärldsanalys om solenergi och vilka förutsättningar det finns att utveckla denna i Norrbotten. Många av tipsen är även tillämpbara i landet som helhet. I omvärldsanalysen studeras bland annat vad företag, kommuner och hushåll kan göra för att utnyttja solenergi som energikälla.

Företag kan till exempel börja med att undersöka sina förutsättningar för att nyttja solel och/eller solvärme. Redan vid planering och projektering av nya byggnader går det exempelvis att underlätta förutsättningarna för att installera solenergi i ett senare skede, genom att rikta taket mot söder och förbereda anslutningar till solenergianläggningar genom neddragning av kabel och/eller rör.
Läs mer


SOLENERGI
Ny affärsmodell för solel för företag
Elbolaget Bixia lanserar en ny affärsmodell för solel för företag. Företag kan låna ut sina tak till solpaneler och elbolaget står för tillståndsansökan, finansiering, nätanslutning, försäkring och installation. Motprestationen från takägaren är att köpa elen som produceras på taket. Niclas Stenberg som är Ica-handlare i Moheda var först att nappa på erbjudandet.
Läs mer

BYGGANDE & BOENDE / ENERGI
"Installationerna måste sluta läcka energi"
Efter att byggnaders klimatskal energieffektiviserats får de tekniska installationerna en allt större betydelse för energianvändningen. Boverket och aktörerna i byggprocessen måste därför ta större hänsyn till installationer som varm- och kallvatten, värme- och kylsystem samt ventilation. Det skriver Johan Sjölund, verksamhetschef inom Isolerfirmornas Förening och Mats Björs, vd Swedisol i en debattartikel. Samtidigt visar en granskning av ett tiotal fastigheter hos det kommunala fastighetsbolaget Futurum i Örebro att fel i rörisoleringar är vanliga.
Läs mer
BYGGANDE & BOENDE / ENERGI
Nu bygger Knivsta bara passivhus
Knivsta kommun satsar stort på passivhus. Just nu byggs det och finns planer på fem nya större byggnader i passivhusteknik. Det handlar om två förskolor, en skola och en sporthall, samt en multibyggnad innehållande sporthall, ishall, kafé och samlingssal med scen. "Från början var vi avvaktande för vi trodde inte att det skulle bli en konkurrenskraftig investering. Men nu inser vi att det är tvärtom och dessutom bra för miljön", säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande (M). "Vi har inte fattat något beslut om att bara bygga passivhus, men just nu gör vi det och vi är mycket positiva till tekniken", säger Klas Bergström.
Läs mer

BYGGANDE & BOENDE / ENERGI
Boverket: Inget behov ändra PBL för att minska klimatpåverkan
Det behövs inga ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att främja en minskad klimatpåverkan i samband med att kommunerna planerar för ny bebyggelse och infrastruktur. Den slutsatsen drar Boverket efter att ha kartlagt hur kommunerna arbetar med att begränsa klimatpåverkan i sin planering. Kartläggningen visar att kommunerna till stor del redan arbetar med att främja strukturer och åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan i sin översiktliga planering.
Läs merKEMIKALIER

Dagligvaruföretaget Axfood har börjat ställa krav på sina leverantörer att frukt och grönsaker som köps in ska vara fria från bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU, oavsett var i världen odlingen sker.

Axfood identifierade totalt 38 farliga och förbjudna bekämpningsmedel och förde upp dem på en egen förbudslista.

Initiativet togs emot positivt av producenterna och resulterade i att nästan samtliga av de listade bekämpningsmedlen på kort tid helt försvann från odlingarna. De fåtal ämnen som kvarstår kommer att bytas ut inom något år.
Läs merBild: SGU
NATURVÅRD & MÅNGFALD / HAV & KUST

SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust. Den visar hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går. Bedömningarna baseras på bland annat jordarter i strandzonen och terrängförhållanden.

På kartan har kustlinjen delats in i fyra klasser. Pågående betydande erosion i lösa jordlager innebär tydliga spår av betydande erosion. Hit hör till exempel flera av Skånes sandstränder och stränder runt södra Vättern. 110 km (0,7 %) av Sveriges kust hör till denna kategori.
Läs merBild: Riksbyggen
HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Charlotta Szczepanowski kliver upp ett steg som chef för hållbar utveckling i Riksbyggens nya hållbarhetsorganisation.

Detta samtidigt som Therese Berg - tidigare strateg för social hållbarhet - blir ny hållbarhetschef.

– Namnbytet kan tyckas som en lek med ord men betyder i praktiken ett helt nytt synsätt för Riksbyggens framtida utvecklingsarbete. All utveckling som sker inom företaget ska ske på ett mer hållbart sätt. Hållbarhet kan inte vara en fråga som några arbetar med lite vid sidan av utan ska vara en naturlig del våra processer och utvecklingsarbete, säger Charlotta Szczepanowski som även ingår i Riksbyggens företagsledning.

Riksbyggen är aktuella med ett flertal hållbarhetsprojekt. Bland annat har bolaget infört ett verktyg för ekosystemtjänstanalys som genomförs i alla nyproduktionsprojekt. I Brf Viva i Göteborg använder Riksbyggen en ny sorts klimatsmart betong med upp till 30 procent lägre klimatpåverkan. I Göteborg arbetar Riksbyggen även med ett projekt för kooperativa hyresrätter för unga vuxna, något som inte provats i Sverige tidigare.


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till