Klimat

Sex unga portugisiska aktivister stämmer 33 europeiska länder för att inte ta ansvar för klimatförändringarna, enligt Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter, EKMR.

Läs merHållbart byggande & boende

Nu startas affärsnätverket ”Women Building Sweden” för kvinnor i byggsektorn.

Syftet är att skapa ett affärsnätverk för kvinnor i ledande roller för att utveckla hållbart byggande, nå ökad innovation och affärsnytta.
Läs merFilip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola.
Hållbar affärsutveckling

Få globala storföretag tar arbetet med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, på allvar. Oftast används hållbarhetsmålen för att kamouflera att affärsverksamheten löper på som vanligt.

Det hävdar fem forskare anknutna till Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet i en studie som genomförts inom ramen för projektet ”Mistra carbon exit”.
Läs merByggande & Boende

Vårgårda Bostäder stoppar det uppmärksammade projektet att bygga en vätgasanläggning i anslutning till de renoverade miljonprogramsbostäderna på Klockarebolet.

I våras satte Vårgårdas plan- och byggchef stopp för projektet genom att inte bevilja bygglov. Detta på grund av att säkerheten kring vätgasanläggningen inte ansågs tillräcklig. Även länsstyrelsen varnade för att vätgasanläggningen skulle klassas som ”farlig verksamhet”. Men att höja säkerheten skulle leda till avsevärt högre driftskostnader och därför väljer nu styrelsen för Vårgårda Bostäder att lägga ner projektet.
Läs merAvfall & Återvinning

Sveriges största sopsug byggs i bostadsområdet Brunnshög i Lunds kommun. Sopsugar finns på sina håll sedan tidigare, men medan de flesta sopsugar bara kan ta emot mat- och restavfall, kommer den på Brunnshög att ta hand om fyra olika sorters avfall.
Läs mer


Byggande & Boende
60 spjutspetsprojekt i städer utvärderade
Läs mer

Avfall & Återvinning
Ny matsvinnsapp lanseras i Sverige
Läs merMiljöbilar

Flera kommuner och regioner ser ut att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från de egna fordonsflottorna i förtid. Det visar Miljöfordonsdiagnos 2020.

Enligt rapporten är det möjligt att göra stora förändringar på kort tid, förutsatt att politikerna fattar nödvändiga beslut om fordon och sätter infrastruktur för förnybara drivmedel på plats.
Läs merStrategi & Ledning

När många jobbar hemifrån har det digitala mötet plötsligt fått ett större genombrott. Örebro universitet har sammanställt 21 tips på hur mötet kan bli mer effektivt.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till


Veckans mest lästa