Foto: The White House

Sent på torsdagskvällen, svensk tid, blev det officiellt: USA drar sig ur Parisavtalet. I ett tal till nationen motiverade Donald Trump beslutet att dra sig ur avtalet med att han gör det för "det amerikanska folkets bästa" och för att avtalet innebär en "orättvis behandling av USA". Enligt Trump är det orättvist att USA direkt måste minska sina utsläpp i högre grad än stora länder som Kina och Indien.

Beslutet kommer direkt att få ekonomiska konsekvenser för världens klimatarbete."VI kommer omedelbart att sluta betala in pengar till den globala gröna fonden”, sade Donald Trump när han meddelade sitt beslut i den vackra trädgården utanför Ovala rummet.

Donald Trump sade också att han vill förhandla fram ett bättre avtal för USA:s del. Redan på torsdagskvällen sade också politiska företrädare för Frankrike, Tyskland och Italien, att en omförhandling av Parisavtalet inte är möjlig, så som Trump efterfrågar.
Läs mer


37 myndigheter och forskningsinstitutioner har nu kommit fram till en gemensam hållning om hur man ska arbeta för att minska riskerna med högfluorerade ämnen (PFAS). Det handlar om att öka kunskapen, förbättra kommunikationen, samt bedöma risker, miljöövervaka och utveckla regler kring användningen av PFAS.

Läs merFoto: SGBC

Efter två år av intensivt arbete är manualen för Miljöbyggnad 3.0 klar. Över 200 experter har deltagit i processen och det nya regelverket har varit ute på två remisser, som rönt mycket stort intresse.

"Alla kriterier har ändrats i den nya versionen. De har antingen uppdaterats för att stämma överens med regeländringar och nya data eller skärpts för att hålla takt med den snabba utvecklingen i miljöbyggandet", säger Åsa Wahlström, som varit med och lett arbetet.

Skärpt kvalitetssäkring, krav på lokal energiproduktion och på miljö- och klimatprestanda för material, är några av nyheterna.
Läs mer


Mellan åren 1998 och 2012 ökade jordens medeltemperatur långsammare än vad man tidigare förutspått. Nu vet forskarna mer om det som beskrivits som en lång paus i den globala uppvärmningen. Det framgår av en ny studie som publicerats i tidskriften Nature.

Enligt schweiziska forskare kan pausen förklaras med brister i de observationer som gjorts. Bland annat saknas data från Arktis som kan förklara en del av utvecklingen. Naturliga klimatvariatoner, minskad solinstrålning och upptag av värme från haven, är andra delförklaringar.

Kombinerat med de senaste data om uppvärmningstrender är forskarna nu mer övertygade än någonsin att människans inflytande dominerar den långsiktiga uppvärmningen.
Läs merFoto: ISO

Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, håll just nu på och arbetar med en ny standard för klimatåtgärder, ISO 14080.

Standarden ska ge regeringar, företag och organisationer ett ramverk att för att arbeta med konsekventa och jämförbara klimatåtgärder på ett transparent och trovärdigt sätt.
Läs merIllustration: Energimyndigheten.

I veckan presenterade sex myndigheter en strategisk plan för regeringen, för hur transportsektorn ska bli fossilfri. En viktig del i planen är att hitta nya möjliga lösningar och handlingsalternativ för omställningen.

I serie artiklar presenterar Miljö Online de olika åtgärderna som myndigheterna föreslår att staten börjar arbeta med inom de närmaste två-tre åren, uppdelat på olika områden. Först ut: samhällsplanering.
Läs merBild: Baltic Eye.

Mikroplaster är en fråga som väcker allt hetare debatt och som uppmärksammats i flera artiklar i Miljö Online de senaste veckorna.

Frågan är aktuell på många plan. Miljöminister Karolina Skog (Mp) vill lagstifta om ett förbud mot mikroplaster i kosmetika. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har kommit med uppdaterad statistik över de största utsläppskällorna för mikroplaster. Mikroplaster från däck står för en betydande del, vilket fått däckåtervinningsindustrin att ifrågasätta resultaten.

En stor mängd gummigranulat från återvunna däck läggs på konstgräsplaner. Från de 1 300 konstgräsplanerna som finns i Sverige bedöms årligen mellan 1 600 till 2 500 ton mikroplast läcka ut. Något som väcker diskussion ute i kommunerna.


Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till