Bild: Sveriges konsumenter

19 organisationer från 13 EU-länder startar i höst en femårig satsning på informera konsumenter om särskilt farliga kemikalier i produkter och samtidigt öka efterfrågan på marknaden efter kemikaliefria produkter.

Med hjälp av en app som kommer att lanseras i slutet av 2018 kommer konsumenter kunna scanna en produkt och få reda på om den innehåller någon av de kemikalierna som listats som särskilt farliga i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Parallellt kommer projektet att driva på företag att både informera och fasa ut produkter med farliga kemikalier.

Svensk expertpartner i projektet är Kemikalieinspektionen och deltar gör även organisationen Sveriges Konsumenter.
Läs merRegion Skåne vill skapa en regional klimatväxlingstjänst där även Skånes näringsliv kan delta. Såväl företag, som kommuner och andra aktörer ska kunna delta och klimatväxla, vilket ska bidra till att minska tjänsteresor med fossila drivmedel.

Klimatväxling finns redan infört i ett antal kommuner i Skåne, men då som interna system och enligt olika modeller. I princip handlar det om att ta ut en avgift för fossila resor medan fossilfria resor subventioneras.

För att skala upp arbetet vill Region Skåne utveckla ett styrmedel som såväl skånska företag, kommuner och andra myndigheter kan använda sig av. Ett klimatväxlingssystem som föreslås drivas av Region Skåne, som förutom att sköta systemet, även ska kunna stötta de olika aktörer som deltar. En bakgrundsstudie med ett 20-tal aktörer visar att intresset av att delta är stort.
Läs merVi kommer inte att nå en hållbar framtid om vi ser varje miljöproblem som en isolerad och dessutom teknisk fråga. Som till exempel att koldioxidproblemet ska lösas med miljöteknik, eller Östersjöns problem med storskalig pumpning av syre i döda bottnar.

Vi har inte isolerade miljöproblem. Vi har stora systemutmaningar på samhällsnivå, och behöver ändra värderingar, beteenden och affärslogik, på djupet. Det skriver professor Johan Rockström i en krönika i Dagens industri.
Läs merFoto: Energimyndigheten

Att installera solceller är en lönsam affär för företag, även utan bidrag. Det visar en pilotstudie från Energimyndigheten, som djupintervjuat tio företag. Av de intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra byggt solcellsparker.

Studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el är generellt sett mest lönsamma. Bland dessa användes 90 procent av elproduktionen till egna behov. Alla intervjuade företag bedömer dock att investeringen lönat sig.
Läs merBild: Umeå kommun

Världsnaturfonden WWF lyfter Umeå som en av de städer i världen som ligger i framkant för hållbar stadsutveckling. Staden finns listad bland WWF:s förteckning över "Urbana lösningar" och presenteras på organisationens internationella webbplats.

"Flera konkreta satsningar med både bredd och djup gör det enklare för kommunens aktörer och invånare att agera mer hållbart. Umeå är en förebild med inspirerande exempel på hur arbetet med hållbar stadsutveckling kan se ut", sade Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, då Umeå utsågs till Årets klimatstad 2016.
Läs merBild: Baltic Eye.

Mikroplaster är en fråga som väcker allt hetare debatt och som uppmärksammats i flera artiklar i Miljö Online de senaste veckorna.

Frågan är aktuell på många plan. Miljöminister Karolina Skog (Mp) vill lagstifta om ett förbud mot mikroplaster i kosmetika. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har kommit med uppdaterad statistik över de största utsläppskällorna för mikroplaster. Mikroplaster från däck står för en betydande del, vilket fått däckåtervinningsindustrin att ifrågasätta resultaten.

En stor mängd gummigranulat från återvunna däck läggs på konstgräsplaner. Från de 1 300 konstgräsplanerna som finns i Sverige bedöms årligen mellan 1 600 till 2 500 ton mikroplast läcka ut. Något som väcker diskussion ute i kommunerna.


Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till