Klimat

En ny utvärdering av hur effektiva klimatåtgärder egentligen är ställer etablerade fakta på ända.
Project Drawdown har gjort en ranking med de allra viktigaste åtgärderna för att få ner klimatutsläppen. Nummer ett på listan är att få bort utsläppen av fluorerade kolväten, HCF, från kyl- och frysanläggningar och luftkonditioneringsanläggningar.
"Det som förvånade mig mest är att så många av de 20 bästa lösningarna är matrelaterade - matavfall, kost, bete och odling," säger Jonathan Foley, som leder projektet.
Läs merAgenda 2030

Agenda 2030 behöver integreras med det svenska miljö- och hållbarhetsarbetet som miljömålen och det klimatpolitiska ramverket. Det skriver Naturvårdsverket i ett yttrande över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, som under sommaren varit ute på remiss.
Naturvårdsverket föreslår också att Statsrådsberedningen bör ges samordnande uppgifter för Agenda 2030-arbetet, samt att möjligheterna att driva Agenda 2030, för mindre kommuner samt länsstyrelser med begränsade resurser, ses över.
Läs merByggande & Boende

Idag finns flera solcellspaneler som ser ut som vanliga tak på marknaden. Lösningar finns för både nya och befintliga tak. Miljö Online listar sex exempel.
Läs mer


Transport & Trafik
Energimyndigheten föreslår kraftigt höjd reduktionsplikt till 2030
Läs mer

Avfall & Återvinning
Nej till sopsäckar gav 40 procent mindre avfall till förbränning
Läs merTransport & Trafik

Bara hälften av Sveriges 40 största kommuner har en resepolicy som tydligt pekar ut att tåg ska väljas framför flyg och samtidigt har någon form av klimatkompensation för flygresor som ändå görs. Dessutom har bara 6 av 10 kommuner en årlig uppföljning av tåg- och flygresor i tjänsten.
Det visar en enkät som trafikkonsulten Trivector skickat ut till kommunerna i samband med årets SHIFT-undersökning.
Läs merMiljörätt

Sotenäs kommun vil skapa en unik industriell symbios i vilken laxodling, biogasproduktion och algodling samverkar. Nu riskerar dock fiskodlingen - som enligt utsago ska bli världens mest miljövänliga laxodling - att gå om intet, då mark- och miljödomstolen inte beviljar miljötillstånd.
I en debattartikel i SvD skriver författarna riksdagsledamoten Johan Hultberg(M) och kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs Mats Abrahamsson (M), att byråkrati, föråldrad lagstiftning samt inte minst överimplementering av EU-direktiv hotar framväxten av en näring som både kan skapa jobb och samtidigt bidra till en bättre miljö.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till