Infrastruktur
Bygget av Västlänken i Göteborg försenas med mellan tre till sex år och blir nära sex miljarder dyrare än beräknat. Det meddelar Trafikverket.
Läs mer


Läs merNäringslivets klimatarbete
Om världens företag skulle stå för den verkliga kostnaden som deras utsläpp orsakar skulle det äta upp en stor del av deras vinster. Det visar en amerikansk studie.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merHållbar konsumtion
IMånga kommuner arbetar med hållbar konsumtion och sätter upp mål och strategier för att lyckas, men har ändå svårt att nå resultat. I en unik enkätstudie har Stockholm Environment Institute, SEI, undersökt varför arbetet går trögt. Särskilt ett område sticker ut.
Läs mer


Läs mer


Miljöpolitik
En ny rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet har kartlagt svenskarnas åsikter i frågor om miljö- och klimat.
Läs mer


Hållbar utveckling
I ett nytt internationellt projekt har ett 50-tal forskare vidareutvecklat Johan Rockströms 14 år gamla modell om planetära gränser. För första gången vägs nu rättvisa in i bedömningen. Utifrån detta har åtta nya jordsystemgränser skapats.

Forskargruppen, som går under namnet Earth Commission, har vidareutvecklat konceptet med så kallade Earth System Boundaries (ESB) som knyter an till fem av de nio planetära gränserna. Det gäller rättviseperspektivet för klimat, biologisk mångfald, färskvatten, näringsämnen och föroreningar av luft, jord och vatten. Utifrån detta har åtta nya jordsystemgränser skapats. Forskarna menar att om man tar med rättviseaspekten blir utrymmet inom de säkra planetära gränserna mindre än tidigare. Det visar sig inte minst i att sju av åtta gränser redan har passerats.
Läs merHållbar utveckling
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har startat igång ett arbete för att utveckla ett nytt ledningssystem som ska möjliggöra certifiering mot FN:s 17 hållbarhetsmål.
"Många ISO-standarder stöttar FN:s hållbarhetsmål, men det finns inget övergripande, certifierbart ledningssystem som kan styra verksamhetens systematiska arbete", säger Ulrika Edholm, SIS projektledare i kommittén för organisationers samhällsansvar, som planerar starta en svensk arbetsgrupp inom kort.
Läs merJonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
Miljörätt
Naturskyddsföreningen publicerade i början av maj en rapport med namnet "5 myter om miljöbalken och miljölagarna", i vilken politiker och näringsliv anklagades för att sprida ogrundade påståenden om krångliga miljöbalksregler och orimligt långa tillståndsprocesser. Nu ger två professorer i miljörätt, Jonas Ebbesson och Jan Darpö, Naturskyddsföreningen rätt i sina slutsatser.
Läs merKommunikation & Marknadsföring
IAtt kommunicera med hållbarhetsargument för att få kunder att köpa fungerar sällan. För flertalet kunder är andra argument som pris, status och kvalitet avgörande. Det visar en forskningsrapport av Johan Anselmsson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merNaturvård & Mångfald
Nära hälften, 48 procent, av 71 000 djurarter undersökta minskar i antal. Bara 3 procent ökar i antal. Det visar en studie vid Queen’s University Belfast som sägs vara den mest omfattande genomgången av hotade djurarter hittills och den första som visar faktiska förluster av biologisk mångfald i världen.
Läs merKlimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
Klimatpolitik
Regeringens klimatpolitik får underkänt av mer än hälften av svenskarna. I en ny Sifo-undersökning ger 56 procent regeringens klimatarbete betyget ”mycket dåligt” eller ”ganska dåligt”. Till de mest besvikna hör unga kvinnor.
Läs merBild: Ica.
Handel & Konsumtion
Matsvinn är en av dagligvaruhandelns stora utmaningar. Nu ska det bli möjligt för alla ICA-butiker att arbeta med ett AI-drivet rekommendationsverktyg. Verktyget ska ge medarbetarna råd om hur de kan minska matsvinnet – varje dag.
Läs mer


Läs merByggande & Boende
Att förtäta eller icke förtäta? Det är frågan för många svenska kommuner. Nu ska ett digitalt verktyg synliggöra positiva effekter av förtätning – och därmed ge möjlighet att motverka förtätningens negativa sidor.

Verktyget Smart Täthet har tagits fram av forskare på Chalmers, BTH och SLU. Det består av en interaktiv databas baserad på vetenskapliga artiklar om förtätning. Tanken är att verktyget ska ge stöd inför beslut och inför val av åtgärder.
Läs merByggande & Boende - Klimat
En vägledning om att ställa klimatkrav vid upphandling av byggprojekt har kommit ut i en uppdaterad version.
Läs mer


Läs mer


En klimatresiliensdeklaration - det kan vara en möjlighet för att visa hur fastigheter står emot extremväder eller högre temperaturer. Det menar forskningsinstitutet Rise som tagit fram ett förslag till en sådan deklaration.
Läs merSocial hållbarhet
Stadsdelen Frihamnen i Göteborg var tänkt att visa hur en socialt och ekologiskt hållbar stad kan byggas. Nu tycks de stora visionerna ha gått om intet.
Läs mer


Läs mer


Läs merEnergi
En 100 mil lång vätgasledning som löper mellan norra Sverige och Finland, pekas i en förstudie ut som en nyckel för att nå klimatmålen till 2050.
Läs merTillverkningen av fossilfritt stål kommer att kräva stora mängder vätgas. Bild: SSAB.
Vätgasen blir allt mer intressant som en av nyckelkomponenterna i den svenska industriella omställningen. Men det finns tre hot mot att få affärsmodellerna för vätgasen lönsamma.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merMobilitet
Nyligen beslutade Stockholms stad att häva avtalet med leverantören av stadens lånecykelsystem, Citybike Sweden, med omedelbar verkan. Men vad var det egentligen som gick snett?
Läs mer


Norge är det elbilstätaste landet i världen. Nu har Norsk Elbilsförening beräknat hur mycket el de laddbara bilarna egentligen använder och hur stor påverkan de har på elnätet.
Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Cradlenet.
Cirkulär Ekonomi
Vilka svårigheter finns det för företag att gå över från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär tjänstebaserad modell? Den frågan försöker Stena Recycling och Cradlenet besvara i en rapport.
Läs merAllt fler länder mäter hur cirkulära deras ekonomier är genom att göra Circularity Gap Reports. Senast ut är Polen, som visade sig ha en ekonomi som är mer cirkulär än både Sveriges och Norges.
Läs mer


Läs merEfter Internet of Things. Nu kommer Internet of Materials. Ett digitalt område som med en internationell standardisering kan bli viktigt när det gäller framtidens cirkulära ekonomi.

I ett cirkulärt kretslopp är spårbarheten viktig för att veta hur en produkt ska kunna tas om hand på bästa sätt. Men hur tas en komponent bäst tas isär vid återvinning? Svaret på den frågan kan Internet of Materials komma att ge.
Läs merBild: Betonginitativet.
Byggande & Boende
Det kommer allt fler alternativ med betong som har mindre klimatpåverkan än den traditionella. Men för att få fram betong som är helt och hållet klimatneutral, krävs helt andra lösningar - och det kan bli dyrt, visar en studie från Rise, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer


Hållbar konsumtion
Till 2050 ska utsläppen från svenskars konsumtion bantas ner från nio till ett ton per år. Ett nyutvecklat verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga, analysera och illustrera klimatpåverkan från hushållen, ska underlätta.

Konsumtionskompassen har utvecklats av Stockholm Environment Institute, SEI, i samarbete med företaget InsightOne, samt med Kalmar och Umeå som testkommuner. Genom verktyget kommer alla kommuner få tillgång till data om utsläppen hos just dem.
Läs merVuollerimravinerna är ett av de områden som får ett långsiktigt skydd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.
Naturvård & Mångfald
Efter 30 år av förhandlingar har 25 skogar med höga naturvärden i Jokkmokks kommun fått ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal.

Drivande i processen har Mats Karström på naturvårdsgruppen Steget Före varit. Under många år har han lagt ner ett omfattande och till stor del ideellt arbete på naturvårdsinventeringar och att föra med dialog med markägaren SCA, Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket.
Läs merVatten & Avlopp
Det källsorterande avloppssystemet ”Tre rör ut” som installerats i området Oceanhamnen i Helsingborg ska vidareutvecklas och liknande system ska installeras i flera andra städer i Europa.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 0733-839081 eller skicka ett mail till


Mest läst