Jytte Guteland (S) vill ha svar om regeringens kommande klimathandlingsplan.
Miljöpolitik
Regeringens kommande klimathandlingsplan fortsätter att skapa heta debatter. Nu har frågan dock gått över till att handla mer om form än om innehåll.

Detta sedan det kommit fram uppgifter om att regeringen kan lägga fram klimathandlingsplanen som en skrivelse istället för som en proposition.
Läs mer


Samarbetet mellan regeringen och Sverigedemokraterna knakar i fogarna. Efter årsskiftet har samarbetet gått in i en ny fas, präglad av att regeringen allt mer väljer att gå sin egen väg. Något som orsakat irritation och spänningar inom SD. Som ett av de områden det råder konflikt kring pekas klimatpolitiken ut.
Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Wikipedia
Miljöpolitik - EU
EU-parlamentet har röstat igenom två delar av EU:s klimatpaket "Fit for 55". Båda paketen innebär betydligt hårdare krav på utsläppsminskningar för svensk del.
Det ena klimatpaketet rör de nationella kraven på utsläppsminskningar. Det andra klimatpaketet rör kolsänkor och minskade växthusgasutsläpp från markanvändning.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merKommunikation & Marknadsföring
I en rapport från Planet Tracker varnas för att företagens grönmålning blir allt mer avancerad och mångfacetterad. I rapporten - The Greenwashing Hydra - har Planet Tracker identifierat sex typer av gröntvätt som de hittat i företagskommunikation och marknadsföring.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merlimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson.
Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson vill ha klara besked. Står den nya regeringen bakom klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket som riksdagen antagit eller inte?
Läs mer


Läs mer


Ulf Kristerssons nya regering har fått en tuff start - i alla fall på miljö- och klimatområdet. Nedläggningen av miljödepartementet, kapad reduktionsplikt och uttalanden om att Sverige var nära nog fossilfritt redan på 1970-talet, är något av det som dragit sig på kraftig kritik. Läs merGreta Thunberg säger i en intervju att hon inte längre vill vara ansiktet utåt för klimataktivismen, på samma sätt som tidigare.
Läs merBild: Avfall Sverige.
Avfall & Återvinning
Allt fler anläggningar som energiåtervinner avfall nekar ta emot avfall som går att materialåtervinna. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige. Bakom ligger en ändrad inriktning och ett tänk mer enligt avfallshierarkin. Men trots att det går åt rätt håll finns stor potential för förbättring.
Läs merByggande & Boende
Att förtäta eller icke förtäta? Det är frågan för många svenska kommuner. Nu ska ett digitalt verktyg synliggöra positiva effekter av förtätning – och därmed ge möjlighet att motverka förtätningens negativa sidor.

Verktyget Smart Täthet har tagits fram av forskare på Chalmers, BTH och SLU. Det består av en interaktiv databas baserad på vetenskapliga artiklar om förtätning. Tanken är att verktyget ska ge stöd inför beslut och inför val av åtgärder.
Läs mer


Energi & Klimat
En klimatresiliensdeklaration - det kan vara en möjlighet för att visa hur fastigheter står emot extremväder eller högre temperaturer. Det menar forskningsinstitutet Rise som tagit fram ett förslag till en sådan deklaration.
Läs merMalmö, Uppsala och Umeå har utsetts till att delta i NetZeroCities Pilot Cities Programme.
Läs mer


Läs merSocial hållbarhet
Stadsdelen Frihamnen i Göteborg var tänkt att visa hur en socialt och ekologiskt hållbar stad kan byggas. Nu tycks de stora visionerna ha gått om intet.
Läs mer


Läs mer


Läs merEnergi
En 100 mil lång vätgasledning som löper mellan norra Sverige och Finland, pekas i en förstudie ut som en nyckel för att nå klimatmålen till 2050.
Läs merTillverkningen av fossilfritt stål kommer att kräva stora mängder vätgas. Bild: SSAB.
Vätgasen blir allt mer intressant som en av nyckelkomponenterna i den svenska industriella omställningen. Men det finns tre hot mot att få affärsmodellerna för vätgasen lönsamma.
Läs mer


Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Eon.
Drivmedel - laddinfrastruktur
Den som kan ladda elbilen hemma kan fortfarande komma undan relativt billigt. Men för den som är beroende av offentliga laddare väntar en prischock i november. Eon aviserar prisökningar som motsvarar ungefär en fördubbling och laddoperatören Mer höjer priserna med mellan 36 och 386 procent.
Läs mer


Norge är det elbilstätaste landet i världen. Nu har Norsk Elbilsförening beräknat hur mycket el de laddbara bilarna egentligen använder och hur stor påverkan de har på elnätet.
Läs mer


Läs mer


Läs merBild: Cradlenet.
Cirkulär Ekonomi
Vilka svårigheter finns det för företag att gå över från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär tjänstebaserad modell? Den frågan försöker Stena Recycling och Cradlenet besvara i en rapport.
Läs merAllt fler länder mäter hur cirkulära deras ekonomier är genom att göra Circularity Gap Reports. Senast ut är Polen, som visade sig ha en ekonomi som är mer cirkulär än både Sveriges och Norges.
Läs mer


Läs merEfter Internet of Things. Nu kommer Internet of Materials. Ett digitalt område som med en internationell standardisering kan bli viktigt när det gäller framtidens cirkulära ekonomi.

I ett cirkulärt kretslopp är spårbarheten viktig för att veta hur en produkt ska kunna tas om hand på bästa sätt. Men hur tas en komponent bäst tas isär vid återvinning? Svaret på den frågan kan Internet of Materials komma att ge.
Läs merBild: Betonginitativet.
Byggande & Boende
Det kommer allt fler alternativ med betong som har mindre klimatpåverkan än den traditionella. Men för att få fram betong som är helt och hållet klimatneutral, krävs helt andra lösningar - och det kan bli dyrt, visar en studie från Rise, Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs merHållbar konsumtion
Till 2050 ska utsläppen från svenskars konsumtion bantas ner från nio till ett ton per år. Ett nyutvecklat verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga, analysera och illustrera klimatpåverkan från hushållen, ska underlätta.

Konsumtionskompassen har utvecklats av Stockholm Environment Institute, SEI, i samarbete med företaget InsightOne, samt med Kalmar och Umeå som testkommuner. Genom verktyget kommer alla kommuner få tillgång till data om utsläppen hos just dem.
Läs merVuollerimravinerna är ett av de områden som får ett långsiktigt skydd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.
Naturvård & Mångfald
Efter 30 år av förhandlingar har 25 skogar med höga naturvärden i Jokkmokks kommun fått ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal.

Drivande i processen har Mats Karström på naturvårdsgruppen Steget Före varit. Under många år har han lagt ner ett omfattande och till stor del ideellt arbete på naturvårdsinventeringar och att föra med dialog med markägaren SCA, Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket.
Läs merAvlopp
Oceanhamnen i Helsingborg är det första bostadsområdet i Sverige som prövar ett storskaligt avloppssystem med tre rör ut. Ett för svartvatten, ett för gråvatten och ett för matavfall. Fördelarna anses vara många.
Läs mer


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Ovanstående nyheter är ett urval från Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 0733-839081 eller skicka ett mail till


Mest läst