Avfall & Återvinning

Allt fler asiatiska länder vägrar ta emot plastavfall från Europa och övriga världen, efter att Kina förra året införde ett totalstopp. Nu sätter även Indien stopp.

Indien i sig själv har stora problem med att ta hand om allt sitt plastavfall. Varje dag genereras 26 000 ton plastskräp i landet. Situationen gör det i längden ohållbart att ta emot avfall från andra länder.

Import av plastavfall varit förbjuden i Indien även tidigare, men i vissa delar av landet har regionala förordningar i särskilda ekonomiska zoner och exportzoner tillåtit lokala myndigheter att acceptera import av plastavfall. Nu tillåts inte heller dessa ta emot avfallet. Som längst tillåts de ta emot avfall till den 31 augusti 2019.

Storbritannien, USA, Tyskland, Japan och Mexiko är några av de länder som fått allt svårare att bli av med sitt plastavfall på senare tid. Sedan förbudet i Kina trädde ikraft har exempelvis Storbritanniens plastavfallsexport till Malaysia tredubblats. Exporten till Vietnam har ökat med 50 procent och till Thailand har den femtiofaldigats. Till Indien ökade EU sin avfallsexport av plast från 110 000 ton 2017 till 160 000 ton 2018.

New York Times rapporterar att stigande priser på återvinning, främst till följd av importstoppet i Kina med flera länder, är på väg att skapa en nationell avfallskris. Enligt NYT stoppar allt fler delstater återvinningen, då den blivit för dyr. Istället bränns avfallet upp eller läggs på deponi. Enligt tidningen har återvinningsanläggningar i hundratals städer antingen stoppat återvinningen helt, slutat att ta emot vissa material, eller genomfört kraftiga prishöjningar.

I många delstater funderar man nu på hur man ska lösa frågan. För en del delstater kan skattehöjningar bli nödvändiga. Mitch Hedlund, chef för Recycle Across America, säger till NYT att USA:s återvinningsindustri varit i kris ett längre tag, men det var först efter att Kina förbjöd import av plastavfall, som krisen blev akut.


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Detta är en nyhet ur Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till