Nanna Wiklund, biträdande enhetschef Klimatklivet.
Energi & Klimat

Alla nya ansökningar till Klimatklivet stoppas. Den nya ansökningsomgång som skulle öppnats idag den 5 maj skjuts fram på obestämd tid meddelar Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket meddelade på tisdagen att den nya planerade ansökningsomgången som skulle pågått 5 - 28 maj ställts in. Enligt Nanna Wikholm, biträdande enhetschef Klimatklivet, är orsaken att Miljödepartementet inte medger att Naturvårdsverkets utökar sitt så kallade beställningsbemyndigande.

- Vi har åtaganden på 2,1 miljarder kronor för projekt från den senaste sökomgången från februari-mars och även för projekt som löper över flera år. Vi skulle vilja höja bemyndigandet, men har fått nej från Miljödepartementet. Det rymdes inte inom vårbudgeten, säger Nanna Wikholm till Miljö Online.

Det är första gången som en ny ansökningsomgång ställs in inom Klimatklivet. Tidigare år har Miljödepartementet medgett att kommande års anslag för Klimatklivet får användas, men inte denna gång.

Nanna Wikholm säger att hon inte fått klart besked om beslutet har en direkt koppling till det statsfinansiellt ansträngda läget till följd av pandemin.

Osäkert om nästa sökomgång öppnar

Under 2020 har planerats för totalt tre sökperioder. Den första löpte fram till den 10 mars. De två återstående ansökningsperioderna skulle startat den 5 maj, respektive 27 augusti. Årets totala anslag uppgår till 2,5 miljarder kronor.

Om sökomgången i augusti kommer öppna är för tidigt att säga, enligt Nanna Wikholm.

– De åtgärder som redan är beslutade berörs av beslutet. Vi ska även försöka pussla så att de projekt som sökts och beviljas ska få sina pengar. Men det kan bli ett problem för större projekt.

Den beräknade anslagsnivån för Klimatklivet för åren 2021 - 2023 är totalt 4 miljarder kronor.


PROVA MILJÖ ONLINE KOSTNADSFRITT
Detta är en nyhet ur Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i 14 dagar. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till