Trendseminarium: Miljö & hållbarhet

Det dagliga flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhetsområdet kan kännas överväldigande och gör det svårt att urskilja de mönster som berättar om vad som är viktigt just nu. Under vårt förmiddagsseminarium varvar Anna Kjellberg, Miljö Online, aktuella trender med diskussioner, för att kunna koppla utvecklingen till dig och din verksamhet.

Fokus under seminariet ligger på hållbar stadsutveckling, energi, transport & trafik och konsumtion - fyra områden som har stor miljöpåverkan och där det händer mycket just nu.

Genom att se vad andra prioriterar och satsar på kan du jämföra åt vilket håll din verksamhet rör sig. Du får även inspiration och träffar andra människor som likt dig är framåtriktade och engagerade!

Program

08.30-09.00 Registrering och servering av kaffe

09.00 Introduktion - vad är en trend?

 • Trender, tendenser, händelser - vi reder ut vad de olika begreppen inom trendteorin står för.
09.10 Tre megatrender som påverkar

 • Klimatförändringarna
 • Urbaniseringen
 • Digitaliseringen
09.20 Den hållbara staden

 • Samverkan och dialog - nyckeln till hållbar stadsutveckling.
 • Miljöcertifieringar skalar upp - hur ser framtiden ut för certifieringar av byggnader och hela stadsdelar?
 • Ekosystemtjänster - en väg att bygga en robust och tålig stad som klarar kommande klimatförändringar?
 • Hur påverkar förtätning staden - för- och nackdelar.
 • Vad innebär urban odling och vilka värden kan den tillföra?
09.40 Energiskiftet – från fossilt till förnybart – från storskaligt till småskaligt

 • Hur ser utvecklingen för förnybar energi ut på global nivå, i EU och i Sverige?
 • Vad sker inom teknikutvecklingen för förnybar energi?
 • Smarta elnät - en nödvändighet när allt fler vill producera egen el?
 • Varför fungerar inte smarta hem?
10.00 Rast & fika

10.30 Mobilitet i fokus - för framtidens trafiklösningar

 • Mobilitet - vad är det?
 • Strategier för hållbart resande. Vad gör att människor väljer att förflytta sig på ett visst sätt vid given tidpunkt?
 • Morot eller piska? Så fungerar ekonomiska styrmedel för att ändra resmönster.
 • Kollaborativa resmönster, vad innebär det?
 • Fossilfri fordonsflotta 2030, är det möjligt?
 • Är vi på väg mot ”peak car”?
10.50 Hållbar konsumtion

 • Vad innebär det att frikoppla konsumtion från miljöpåverkan? Är det ens möjligt?
 • Vilka är drivkrafterna för vår konsumtion?
 • Vilka strategier finns det för att minska konsumtionens miljöpåverkan?
 • Kollaborativ konsumtion, utmanare av traditionella köpbeteenden?
11.10 Diskussion och reflektion

11.30 Slut för dagen. Möjlighet att stanna kvar på mingel