Miljö Online Professional

Miljö Online Professional är vår omvärldsbevakningstjänst för dig som arbetar professionellt med miljö- och hållbarhetsfrågor inom näringsliv, myndighet eller organisation. Tjänsten är unik vad gäller nyhetsbredd och ger dig och din organisation full koll på aktuella händelser, långsiktiga förändringar och kommande trender.